Soru: Bitki Koruma Ürünleri Reçete Yetki Belgesi sınavı ne zaman yapılır, Ziraat Tekniker ve Teknisyenlerinin Bitki Koruma Ürünleri Reçete Yetki Belgesi sınavına katılabilir mi?
Cevap: 21 Nisan 2011 tarih ve 27912 sayılı BKÜ Reçete Satış Usul ve Esasları Hakkındaki yönetmeliği 10.maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde yer alan kişiler için Bakanlıkça veya Bakanlıkça uygun görülen kuruluşlarca merkezi sınav yapılır. Ziraat Teknikeri ve Ziraat Teknisyenleri BKÜ Reçete Yetki Sınavına giremezler
Soru: Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık sınavına kimler katılabilir ve ne zaman yapılır?
Cevap: 10 Mart 2011 tarih ve 27870 sayılı Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ve Depolanması Hakkında yönetmeliği 6. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık sınavına Ziraat Mühendisleri girebilir. Bakanlık sınav tarihini en az 3 ay öncesinden İl Müdürlüklerine bildirir. İl Müdürlükleri WEB sayfasında ilan eder.
Soru: Bakanlık kalıntı sorununa neden olan ilaçları neden yasaklamıyor?
Cevap: Bakanlık Bitki Koruma Ürünlerine, kullanılması gereken ürüne göre ruhsat veriyor bekleme sürelerini ruhsatlı ürüne göre belirtiyor. Kimyasal mücadelede kullanılan ilaçlar Bitki Koruma Teknik Talimatlarına uygun kullanıldığı takdirde, doğru doz, doğru zaman, doğru ilaçlama hiçbir zaman sorun oluşturmamaktadır.
Soru:  Ürünlerimize ruhsatlı ilaç yok, Tarım Bakanlığı neden ilaç çıkarmıyor?
Cevap: Öncelikle şunu açıklayalım ki, Tarım Bakanlığı ilaç üretimi yapmamaktadır. Bitki Koruma Ürünlerine (zirai ilaçlara) ruhsat vermektedir. Bitki Koruma Ürünleri üretmek isteyen firmalar Bakanlığa, gerekli koşulları yerine getirerek başvuruda bulunurlar. Eğer BKÜ içerik olarak uygunsa Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak piyasaya sürülür… Ayrıca amacımız ilk olarak kimyasal mücadele yöntemini kullanmak olmamalı, bu yöntem en son çare olarak düşünülmelidir. Yetiştiricilikte Entegre Mücadele uygulaması tek hedefimiz. Önce kültürel önlemler ile başlayıp, fiziksel mücadele, mekanik mücadele, biyoteknik mücadele, biyolojik mücadele, karantina önlemleri ve son olarak bütün bunları yapmamıza rağmen zararlanma devam ediyorsa ekonomik zarar eşiği dikkate alınarak kimyasal mücadele yapılmalıdır. Bölgede yeni bir zararlı , yeni bir hastalık görüldüğünde İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine haber verilmesi gerekmektedir.